Smok Edzio - Informacje prawne

Informacje o dostawcy usługi medialnej

Dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, w postaci kanału na platformie udostępniania wideo YouTube pod nazwą Smok Edzio, jest Marcin Pisarik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Cartoons Studio Marcin Pisarik”  (dalej: „Dostawca”)
Adres siedziby i adres do korespondencji Dostawcy: Zgłobień 347a, 36-046 Zgłobień
Adres poczty elektronicznej Dostawcy: cartoons@cartoons.pl
Adres witryny internetowej Dostawcy: www.cartoons.pl
Numer telefonu Dostawcy: +48501787255
Dostawca nie podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Dostawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dostawca nie jest dostawcą innych niż powyżej wskazane usług medialnych, ani platform udostępniania wideo, ani wydawcą dzienników lub czasopism.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach
audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
Dostawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.”
Krajem pochodzenia wszystkich audycji zamieszczonych na niniejszym kanale jest Rzeczypospolita Polska.
Audycje zawierające udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oznaczone są następującymi symbolami, umieszczonymi w opisie audycji zawierających przedmiotowe udogodnienia:
AD-audiodeskrypcja,
N-napisy,
JM-tłumaczenie na język migowy.
Wszystkie audycje z udogodnieniami zgromadzone są w playliście pod nazwą „Z udogodnieniami”

Smok Edzio - ochrona prawna.

Wizerunek Smoka Edzia, opracowanie graficzne postaci, teledysków, muzyki jest chronione prawem autorskim.
Nazwa Smok Edzio jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Wykorzystywanie wizerunku, piosenek i teledysków Smoka Edzia w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione. Naruszenia prawa autorskiego mogą wiązać się z surowymi konsekwecjami prawnymi.